กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

13 กันยายน 2561
กีฬาฟุตซอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย รองชนะเลิศ12.45วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครโดมฟุตซอล สพล.มค.
ทีมชาย รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตยะลาโดมฟุตซอล สพล.มค.
ทีมหญิง รองชนะเลิศ15.15วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองโดมฟุตซอล สพล.มค.
ทีมหญิง รองชนะเลิศ16.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามโดมฟุตซอล สพล.มค.