กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

14 กันยายน 2561
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00 ณ หอประชุมเดชภิมล