กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

14 กันยายน 2561
กีฬาลีลาศ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
สแตนดาร์ด Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ Quickstep ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัย ณ หอประชุมเดชภิมล
สแตนดาร์ด Class D (2 จังหวะ) Waltz และ Tango ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัย ณ หอประชุมเดชภิมล
สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Waltz ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล
สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Tango ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล
สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Quickstep ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล
สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Waltz ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล
สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Tango ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัย ณ หอประชุมเดชภิมล
สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Viennese Waltz ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัย ณ หอประชุมเดชภิมล
สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Quickstep ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัย ณ หอประชุมเดชภิมล
ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Cha Cha Cha ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
ณ หอประชุมเดชภิมล
ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Rumba ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล
ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Jive ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
ณ หอประชุมเดชภิมล
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Samba ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตอ่างทอง
ณ หอประชุมเดชภิมล
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Rumba ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Paso Doble ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัย ณ หอประชุมเดชภิมล
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Jive ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล
Contemporary Thai Class E-Single Dance ( 1 จังหวะ) Taloong Tampo Figures ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
ณ หอประชุมเดชภิมล