คำขวัญ

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม

“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม
ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร”

ตันไม้ประจำจัังหวัด “ต้นพฤกษ์”

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 20 – 30 เมตร ผลัดใบ เปลือกนอกขรุขระ สีเทาแก่ แตกเป็นร่องยาว เปลือก ในสีแดงเลือดนก กระพี้สีขาว แยกจากแก่น กิ่งอ่อนเกลี้ยง หรือมีขนละเอียดประปราย ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แกนช่อใบยาว บนแก่นช่อมีช่อแขนงด้านข้าง ใบรูปรี ปลายใบมน โคนใบกลมหรือเบี้ยว หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนละเอียด ออกดอกสีขาวเป็นช่อกลมตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง กลิ่นหอม ออกดอกช้วงเดือนมีนาคม – เมษายน ผลเป็น ฝักรูปบรรทัด แบนและบาง สีเทาอมเหลือง หรือสีฟางข้าวผิวเกลี้ยงเป็นมัน เมล็ดรูปไข่

ดอกไม้ประจำจังหวัด “ดอกลั่นทมขาว (จำปาขาว)”

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลั่นทมขาวเป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก กิ่งก้านเปราะ อุ้มนํ้า สูงประมาณ ๔-๖ เมตร เปลือกเรียบเกลี้ยง สีเขียวอมเทา ภายในต้นมีนํ้ายางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ออกตรงกันข้ามรูปใบหอกกลับหรือ ลักษณะรูปไข่กลับ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 20-32 ซม.โคนใบสอบ แคบ ปลายใบมน แผ่นใบหนาเป็นมัน สีเขียวเข้ม ท้องใบมีขน สั้น ๆ ประปราย ดอกออกเป็นช่อตามปลายยอด ดอกมีสีขาว กลิ่นหอม มีกลีบดอก ๕ กลีบ โคนกลีบซ้อนกันเป็นรูปหลอด มีกลิ่นหอม ผลแห้งเป็นฝักคู่สีม่วงแกมนํ้าตาล เมล็ดมีขน สีขาว ฝักยาวเรียว เมล็ดแบน เปลือกราก : ใช้เป็นยาระบาย ขับนํ้าเหลืองเสีย รักษาโรคงูสวัด