กีฬาเปตอง

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามเป็นประธาน มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่หญิง ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ซึ่ง เหรียญทองเป็นของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม