วอลเลย์บอล

บรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลในแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบแรก วันที่ 9 กันยายน 2561