ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขัน

สถาบันการพลศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม นาย นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รักษาราชการแทนอธิบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ พร้อมด้วย กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตทั้ง 17 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม