จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43