ภาพบรรยากาศกีฬาแฮนด์บอล หญิง

การในแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม