คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมค่าย 17 วิทยาเขต

คณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา โดย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาตรวจเยี่ยมค่าย 17 วิทยาเขต ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม