เปิดลานวัฒธรรมในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา มอบให้นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามเป็นประธานเปิดลานวัฒธรรมในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 16 วิทยาเขตเข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีการแสดงของแต่ละวิทยาเขต และการประกวดร้องเพลงของนักศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต ซึ่งลานวัฒธรรมจะมีกิจกรรมจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ซึ่งในแต่ละวันจะมีการแสดงและการประกวดร้องเพลงตลอดงาน