ภาพบรรยากาศกีฬาฟุตบอล หญิง

ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม