ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และรับฟังคำชี้แจ้ง

สถาบันการพลศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 พ.ค 2561 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมกาอำนวยการ การจัดการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ เพื่อเตรียมความพร้อม และรับฟังคำชี้แจ้งจากวิทยาเขตเจ้าภาพถึงสนามที่จะจัดการแข่งขันการตรวจสอบความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม