วนอุทยานโกสัมพี

มีลักษณะเป็นสวนป่ามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นยางขนาดใหญ่ ต้นตะแบก และยังมีลิงแสมสีทองฝูงใหญ่จำนวนหลายพันตัว มีลิงแสมขนสีทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายาก ไม่ดุร้าย ที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม