อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน

แก่งเลิงจานเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่กว้าง โล่ง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น มีสวนสุขภาพเหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย มีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม แก่งเลิงจานตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ด้านหลังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม