พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดมหาชัย

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของภาคอีสาน เช่น ใบเสมาหิน พระพุทธรูปในสมัยโบราณ บานประตู คันทวยแกะสลักอายุประมาณ 100-200 ปี นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมวรรณคดีภาคอีสาน และพระธรรม ใบลาน อยู่เป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง : วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม