ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อม

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2561